ชุด Menschen A1/2: DaF / KB mit DVD-ROM + AB +Cds (แบบเรียน+แบบฝึกหัด+ซีดี)

Course materials DaF

Product Details
แต่ละบทประกอบด้วยสี่โครงสร้าง ได้แก่
  • แต่ละบทเริ่มด้วยสถานการณ์เริ่มต้นที่กระตุ้นความสนใจและนำมาสู่ประเด็นหลักของบทเรียน มักประกอบกับสื่อการฟังควบคู่ไปด้วย
  • ในสองหน้าถัดมาจะได้ฝึกหัดกลุ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ, โครงสร้าง และสำนวนจากบทอ่านและสื่อการฟังจากสถานการณ์เดิม
  • มีภาพประกอบสำหรับกลุ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อให้สะดุดตาและจำได้ง่าย
  • ส่วนสุดท้ายผู้เรียนจะได้ฝึกเขียน, ฝึกพูด หรือทำโปรเจ็คเล็ก ๆ จากเนื้อหาของบทเรียน และสรุปเรื่องโครงสร้างและสำนวนการใช้
หลักสูตรเพิ่มเติมสี่ส่วนที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ได้แก่
  • นิตยสาร: หน้านิตยสารที่มีบทความหลากหลาย
  • สถานีภาพยนตร์: แบบฝึกสำหรับฉากภาพยนตร์ในดีวีดี
  • โปรเจ็คภูมิศาสตร์: ข้อเสนอแนะสำหรับโปรเจ็ค
  • บทสรุป: เพลงพร้อมทิปสำหรับงานสร้างสรรค์ในคาบเรียน
ในดีวีดีที่แนบมาด้วยมีภาระงานเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจจากแบบฝึกหัดปกติสำหรับการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน
Product Name
ชุด Menschen A1/2: DaF / KB mit DVD-ROM + AB +Cds (แบบเรียน+แบบฝึกหัด+ซีดี)
ISBN
978-3195019019
Author_l2
Sandra Evans , Angela Pude , Franz Specht
Publisher
Hueber Verlag
Publication Date
February 2012
Number of pages
96
Language_l2
German
Product type
Book
Book Size ( cm. )
21,2 x 0,7 x 28,2 cm
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว