หนังสือ
ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน
All Book  ( 41 )
หนังสือแนะนำ
ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน   ( 41 order )
Deutsch üben 15. Präpositionen (แบบฝึกหัดไวยากรณ์: คำบุพบท)
ISBN : 978-3190074907
ผู้แต่ง : Sabine Dinsel
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Deutsch üben: Schwierige Wörter: Bd 7
ISBN : 978-3190074556
ผู้แต่ง : Johannes Schumann
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Verbformen: Bildung & Gebrauch (คำกริยา: การสร้าง และการใช้งาน)
ISBN : 978-3190074914
ผู้แต่ง : Sabine Dinsel, Susanne Geiger
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Starke Verben: Unregelmäßige Verben (แบบฝึกหัดไวยากรณ์: กริยาผันไม่ตามกฎ)
ISBN : 978-3190074884
ผู้แต่ง : Monika Reimann
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Schwache Verben: Regelmäßige Verben (แบบฝึกหัดไวยากรณ์: กริยาผันตามกฎ)
ISBN : 978-3190074891
ผู้แต่ง : Sabine Dinsel
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Deutsch üben 17. Adjektive (แบบฝึกหัดไวยากรณ์: คำคุณศัพท์)
ISBN : 978-3191074500
ผู้แต่ง : Susanne Geiger
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
PONS Verben & Zeiten trainieren (ฝึกผันคำกริยา)
ISBN : 978-3125627581
ผู้แต่ง : PONS GmBH
สำนักพิมพ์  : Klett Verlag
Langenscheidt German Grammar in a Nutshell
ISBN : 978-3468348778
ผู้แต่ง : Christian Stang, Christine Stief
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว