หนังสือ
หนังสือแนะนำ
หนังสือเรียนภาษาเยอรมัน   ( 53 order )
ชุด Menschen B1/1: DaF / KB mit DVD-ROM + AB +Cds (แบบเรียน+แบบฝึกหัด+ซีดี)
ISBN : 978-3193019028
ผู้แต่ง : Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
ชุด Motive A1: Kompaktkurs DaF/ KB+AB, Lektion 1–8 (แบบเรียน+แบบฝึกหัด ระดับ A1)
ISBN : 978-3190018802
ผู้แต่ง : Wilfried Krenn, Herbert Puchta
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Campus Deutsch - Hören und Mitschreiben: DaF (ต่อยอดความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง: การฟัง และการเขียนประกอบ ระดับ B2 - C1)
ISBN : 978-3191510039
ผู้แต่ง : Oliver Bayerlein, Marco Raindl
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Campus Deutsch - Präsentieren und Diskutieren: DaF (ต่อยอดความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง: สนทนา และนำเสนอ ระดับ B2 - C1)
ISBN : 978-3192010033
ผู้แต่ง : Oliver Bayerlein
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Campus Deutsch - Schreiben: DaF (ต่อยอดความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง: การเขียน ระดับ B2 - C1)
ISBN : 978-3191010034
ผู้แต่ง : Oliver Bayerlein, Patricia Buchner
สำนักพิมพ์  : ็Hueber Verlag
Campus Deutsch - Lesen: DaF (ต่อยอดความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง: การอ่าน ระดับB2 - C1)
ISBN : 978-3190510030
ผู้แต่ง : Oliver Bayerlein, Patricia Buchner
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
ชุด Das neue Deutschmobil: Lehrbuch mit Audio-CD + Arbeitsbuch (แบบเรียน+แบบฝึกหัด)
ISBN : 978-3126761246
ผู้แต่ง : Jutta Douvitsas-Gamst, Sigrid Xanthos-Kretzschmer, Eleftherios Xanthos
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
ชุด Das neue Deutschmobil: Lehrbuch mit Audio-CD + Arbeitsbuch
ISBN : 978-3126761048
ผู้แต่ง : Sigrid Xanthos-Kretzschmer, Jutta Douvitsas-Gamst, Eleftherios Xanthos, Sigrid Xanthos- Kretzschmer, Jutta Douvitsas- Gamst
สำนักพิมพ์  : Klett Verlag
Berliner Platz 2 NEU: Lehr- und Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs zum Arbeitsbuchteil (แบบเรียน+แบบฝึกหัด)
ISBN : 978-3126060394
ผู้แต่ง : Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling, Susan Kaufmann, Margret Rodi
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว