หนังสือ
สื่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
All Book  ( 27 )
หนังสือแนะนำ
สื่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน   ( 27 order )
Wheel – Deutsch – Modalverben (วงล้อไวยากรณ์ กริยาช่วย)
ISBN : 978-3199595465
ผู้แต่ง : Hueber Verlag GmbH & Co. KG
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Wheel – Deutsch – der, die, das (วงล้อไวยากรณ์ der, die และ das)
ISBN : 978-3199395461
ผู้แต่ง : Hueber Verlag GmbH & Co. KG
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Wheel - Deutsch - Unregelmäßige Verben  (วงล้อไวยากรณ์ - กริยาผันไม่ตามกฎ)
ISBN : 978-3199195467
ผู้แต่ง : Heuber Verlag
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Wheel – Deutsch – Präpositionen (วงล้อไวยากรณ์ - คำบุพบท)
ISBN : 978-3199295464
ผู้แต่ง : Hueber Verlag GmbH & Co. KG
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Zwischendurch mal ... Hören
ISBN : 978-3194010024
ผู้แต่ง : Barbara Békési, Monika Clalüna
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
Zwischendurch mal ... Projekte
ISBN : 978-3193910028
ผู้แต่ง : Marion Hetzel
สำนักพิมพ์  : Hueber Verlag
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว